100 Jaar AKC

Een bewijs dat het oorspronkelijk enthousiasme altijd is blijven bestaan, want ook nu weer, in 2013, doorleeft de club het met haar massale deelnames aan de vele jubileumactiviteiten.

AKC is altijd actief geweest. Haar lange, gevarieerde geschiedenis bewijst het. Vele duizenden mensen zijn de afgelopen eeuw voor kortere of langere tijd lid geworden van de club. Het was voor hun een belangrijke vorm van vrije tijdsbesteding. Er waren diepte- en hoogtepunten. Dieptepunten werden altijd overwonnen, hoogtepunten uitbundig gevierd. De grote sociale samenhang binnen deze, zichzelf in stand houdende club is nu al 100 jaar aanwezig. Dat heeft AKC tot een sterke, niet uit de Almelose samenleving weg te denken, club gemaakt. Zij heeft haar plek ruimschoots bewezen!

In het kader van het eeuwfeest wilde het bestuur graag een Jubileumboek uitbrengen. Zij verzocht ondergetekenden hiertoe een redactiecommissie te vormen. Na aanvaarding van dit verzoek gingen we aan het werk. Het bleek een hele klus te zijn de juiste, verantwoorde keuzes te maken voor de samenstelling van dit boek. Vooral, omdat AKC beschikt over een uiterst rijk en misschien wel uniek clubarchief. Dit werd destijds ingericht door wijlen AKC-er Eb de Wilde. Het archief geeft een heel direct, interessant inzicht in “Andere tijden”. Het archief bewijst dat AKC altijd, nu al honderd jaar, een zeer actieve club is geweest. Niet alleen met betrekking tot de uitoefening van haar sport, maar vooral ook vanwege de vele randvoorwaardelijke, meestal feestelijk getinte, activiteiten. Hierdoor hebben velen zo ontspannen kunnen genieten van hun vrije tijdsbesteding bij deze club.

Als AKC op dezelfde enthousiaste, ontspannen, maar ook volhardende wijze doorgaat, dan maakt zij ook de volgende honderd jaar beslist vol. Daarvan zijn wij als Redactiecommissie wel overtuigd.

Informatie

18 Augustus - 2013

akc-almelo.nl